BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2016.12.01 ] Dostawa wyrobów piekarskich dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 07.12.2016r do godz. 08.30

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 07.12. 2016r godz. 08.30

 

 

 

[ 2016.12.01 ] Formularz cenowy

[ 2016.12.01 ] Formularz ofertowy

[ 2016.12.01 ] Wzór umowy

[ 2016.12.01 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.12.07 ] Zawiadomienie o wyborze oferty