BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 40/2016 Zakup i dostawa myjki ultradźwiękowej dla Pracowni Endoskopii (data zamieszczenia: 28.11.2016 r.)

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze