BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2016.11.21 ] Zakup i dostawa wraz z montażem mebli dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 29.11.2016r do godz. 10.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

 Dnia 29.11.2016r godz. 19.00

Dnia 29.11.2016r godz. 10.00


 

 

 

[ 2016.11.21 ] Formularz cenowy

[ 2016.11.21 ] Formularz ofertowy

[ 2016.11.21 ] Wzór umowy

[ 2016.11.21 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.11.30 ] Zawiadomienie o wyborze oferty