BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 39/2016 Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych (data zamieszczenia: 18.11.2016)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze w zakresie grupy 3 i 4

Ogłoszenie o wyborze w zakresie grupy 1 i 5

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie grupy 2