BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
DYREKTOR Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nauczyciel wychowania przedszkolnego


1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym zgodne z zakresem obowiązków

2. Wymagania dodatkowe
- oligofrenopedagogika

- logopedia

3. Zakres obowiązków
Edukacja przedszkolna oraz zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne

4. Warunki pracy i płacy:

- Zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzenia nauczycieli

 - Umowa o pracę5. Wymagane dokumenty:

- CV

 - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

 

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 6 w Krakowie; ul. Dietla 70.7. Ilość etatów
Cały etatDyrektor dr Bogdan Dobrucki

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ()