BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 37/2016 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową (data zamieszczenia: 16.11.2016 r.)

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 25a

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 5 - Tabele asortymentowo cenowe

Przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zmiana SIWZ

Załącznik nr 4 projekt umowy - zmiana

Informacja po otwarciu ofert

Ogłoszenie o wyborze

 

Osoba odpowiedzialna:
DYREKTOR JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KIJOWSKA
Data wytworzenia:
2016-11-16
Data publikacji:
2016-11-16
Data aktualizacji:
2016-12-02