Informacja o stanie powietrza na www.krakow.pl

 

 Na stronie www.krakow.pl codziennie zamieszczamy informacje o stanie powietrza w Krakowie. Warto sprawdzać, jakie są stężenia pyłu PM10. Pył PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząstek substancji organicznych i nieorganicznych, które mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów (µm) i mogą wnikać do układu oddechowego. Dopuszczalna norma dobowa to 50 µg/m3.

 

Oznaczenia kolorów:

zielony: bardzo dobry (PM10 < 30 µg/m3)

pomarańczowy: dobry (PM10 < 50 µg/m3)

czerwony: umiarkowany (PM10 < 100 µg/m3)

szary: niekorzystny (PM10 < 150 µg/m3)

ciemnoszary: zły (PM10 ≥ 150 µg/m3)

 

Liczba, na podstawie której prezentowana jest informacja na stronie to średnia z ostatnich 6 godzin ze wszystkich stacji pomiarowych w Krakowie.