BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem oraz serwis generatora i dozownika Dwutlenku Chloru ClO2 dla Domu Pomocy Społecznej im L. i A. Helclów, Kraków  ul. Helclów 2

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 10.11.2016 do godz. 9:00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 10.11.2016 o godz.  9:00

 

 

[ 2016.10.28 ] Zapytanie ofertowe

[ 2016.10.28 ] Formularz cenowy

[ 2016.10.28 ] Formularz oferty

[ 2016.10.28 ] Wzór umowy

 

[ 2016.10.28 ] Załącznik 01 - opis istotnych parametrów i funkcji

 

[ 2016.11.09 ] Załącznik 02 - wyjaśnienie nr 1

[ 2016.11.09 ] Załącznik 03 - wyjaśnienie nr 2

 

[ 2016.11.14 ] Zawiadomienie o wyborze oferty