BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa lasera diodowego do fotokoagulacji wraz z dedykowaną lampą szczelinową - nr sprawy ZP 35/2016 (data zamieszczenia: 27.10.2016)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze