BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej i Oddziału Otolaryngologicznego - nr sprawy ZP 36/2016 (data zamieszczenia: 27.10.2016 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Skorygowana informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Sprostowanie ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyborze