BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
DYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL   FIZYKI


1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym


2. Wymagania dodatkowe

 dyspozycyjność

3. Zakres obowiązków
 nauczyciel fizyki w gimnazjum i liceum


4. Warunki pracy i płacy:
- zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagradzania nauczycieli

- umowa na zastępstwo


5. Wymagane dokumenty:
a/ CV

b/ dokumenty potwierdzajace kwlaifikacje zawodowe


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
do dnia 27 października 2016r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 12 (ul.Telimeny9, 30-838 Kraków) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ zso12.pl


7. Ilość etatów
11/18
Dyrektor Agnieszka Cholewa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()