BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

 

Dostawa lasera diodowego do fotokoagulacji wraz z dedykowaną lampą szczelinową - ZP 32/2016 (data zamieszczenia: 12.10.2016 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pismo do wykonawców

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-10-26 11:39:14
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-19 14:25:16
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-10-18 13:11:53
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-10-12 13:07:55
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-10-12 13:02:54
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Publikacja