BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

 

Dostawa lasera diodowego do fotokoagulacji wraz z dedykowaną lampą szczelinową - ZP 32/2016 (data zamieszczenia: 12.10.2016 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pismo do wykonawców

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Osoba odpowiedzialna:
DYREKTOR ZBIGNIEW J. KRÓL
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2016-10-12
Data publikacji:
2016-10-12
Data aktualizacji:
2016-10-26