BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

 

Dostawa Funduskamery na potrzeby Oddziału Okulistycznego - ZP 28/2016

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-10-26 08:36:42
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-14 12:09:41
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-10-11 15:09:48
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-10-05 15:00:12
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Publikacja