BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

 

Dostawa Funduskamery na potrzeby Oddziału Okulistycznego - ZP 28/2016

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Osoba odpowiedzialna:
DYREKTOR ZBIGNIEW J. KRÓL
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2016-10-05
Data publikacji:
2016-10-05
Data aktualizacji:
2016-10-26