BIP MJO - Zespół Szkół nr 1

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INTENDENT/MAGAZYNIER

 

 

1. Wymagania formalne

 

- wykształcenie średnie;

 

- doświadczenie w pracy intendenta;

 

- dyspozycyjność;

 

- chęć i zaangażowanie do pracy;

 

 

2. Zakres obowiązków

 

- współudział w układaniu jadłospisu

 

- przyjmowanie wpłat za wyżywienie

 

- sporządzanie raportów

 

- przyjmowanie i wydawanie towarów

 

- prowadzenie ewidencji

 

 

3. Warunki pracy i płacy:

 

umowa na czas próbny, z przedłużeniem na czas nieokreślony

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej

 

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

 

- oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) w celu przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko .

 

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 w terminie do 30 września 2016r. tel. 12/411-54-34

 

 

6. Ilość etatów

 

½ etatu od 1.10.2016r ,

 

 

 

Dyrektor mgr Beata Śliwa

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 - INTENDENT/MAGAZYNIER