BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
DYREKTOR ZSO nr 7 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciela z uprawnieniami do nauczania języka włoskiego w gimnazjum w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
 
Cv oraz list  motywacyjny prosimy składać w sekratariacie szkoły do 2 września.
 







Dyrektor Barbara Chmura.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()