BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
DYREKTOR ZSO nr 7 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciela wiedzy o kulturze

 

 Poszukujemy nauczyciela z uprawnieniami do nauczania wiedzy o kulturze.

Praca w liceum, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Prosimy o skaładanie CV i listu motywacyjnego w sekretariacie szkoły do piątku, 26 sierpnia 2016 roku.

 
Dyrektor Barbara Chmura

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Wiedza o kulturze