BIP MJO - Przedszkole Nr 110
DYREKTOR Samorządowego Przedszkola nr 110 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Samodzielny referent ds. zaopatrzenia


1. Wymagania formalne
- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008. (Dz. U. 223 poz. 1458) oraz art 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 24 września 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

- wykształcenie min. średnie

- zaświadczenie o niekaralności

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
2. Wymagania dodatkowe
- znajomość zagadnień w zakresie żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii: podstawowa znajomość zasad rachunkowości w zakresie obrotu magazynowego i gospodarki kasowej, znajomość zasad funkcjonowania gospodarki materiałowej w jednostce, znajomość zasad inwentaryzacji

- biegła obsługa komputera, programów kompyterowych i Internet (Windows, MS Office)

- znajomość aplikacji ZSZO, SIO


3. Zakres obowiązków
- pełnienie obowiązków intendenta

- nadzorowanie pracy wkuchni przedszkolnej i wykonywanie wszystkich czynności wymaganych przepisami prawa w tym zakresie, m.in. sprządzanie raportów żywieniowych, opracowywanie jadłospisów zgodnie z normą i obowiazującą stawką żywieniową, prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami dobrej praktyki higienicznej

- prowadzenie przedszkolnego magazynu środków żywnościowych i chemicznych, wykonywanie obowiązków magazyniera
- organizacja inwentaryzacji

- prowadzenie działalności organizacyjno - gospodarczej, dokonywanie zakupów środków trwałych i nietrwałych
- sprawowanie kontroli nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola

- prowadzenie dokumentacji magazynowej

- wykonywanie innych zadań wynikających z ustalonego zakresu czynności i obowiązków.


4. Warunki pracy i płacy:
umowa o pracę od 01.09.2016. na czas określony

5. Wymagane dokumenty:
CV, kwestionariusz osobowy, kopia dowodu osobistego, zaświadczenie o niekaralności


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
do 26.08.2016r. kancelaria Przedszkola nr 110, os. Kolorowe 28, Kraków (tel. 12 644 40 43)


7. Ilość etatów
0,75 etatu
Dyrektor mgr Anna Job

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 110 ()