BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA – KOORDYNATOR PROCESU INWESTYCYJNEGO W RAMACH TRASY PAMIĘCI MHK

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe

• minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w szczególności w realizacji i koordynacji długoletnich projektów inwestycyjnych

• bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego, kwestii administracyjnych, finansowych i prawnych związanych z zarządzaniem projektami, w tym budowlanymi

• doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z klientami i podwykonawcami oraz w sporządzaniu wycen i harmonogramów

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet, programy prezentacyjne, odtwarzacze multimedialne)

• dobra znajomość języka angielskiego

• bardzo dobre umiejętności analityczne, logiczne, interpersonalne i komunikacyjne, wysoka kultura osobista

• łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, odpowiedzialność

• umiejętność zarządzania zespołem, pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• wykształcenie wyższe techniczne

3. Zakres obowiązków

• bieżące zarządzanie projektem budowlanym ze strony inwestora zgodnie z warunkami umowy i harmonogramem projektu, zapewnienie terminowego wykonania projektu na każdym z etapów realizacji

• koordynacja prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu i bieżące wsparcie dla kadry inżynierskiej w kwestiach związanych z realizacją projektu w odniesieniu do współpracy z inwestorem oraz z podwykonawcami

• budowanie i utrzymywanie relacji z klientem (udział w spotkaniach koordynacyjnych) oraz z innymi uczestnikami procesu (inspektorami nadzoru, projektantami, podwykonawcami, itp.)

• bieżące zarządzanie budżetem projektu i jego kosztorysowanie

• tworzenie raportów dotyczących stanu zaawansowania realizowanego projektu i robót oraz aktywny udział w kontroli budżetowej

• nadzór nad dokumentacją projektu - techniczną, prawną i finansową

• koordynowanie i przygotowywanie dokumentacji SIWS

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Kraków, ul. Lipowa 4

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.08.2016 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Specjalista – koordynator procesu inwestycyjnego w ramach Trasy Pamięci MHK”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista koordynator procesu inwestycyjnego w ramach Trasy Pamięci w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa