BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU


1. Wymagania formalne


• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, filologia, edytorstwo, marketing i PR

• doświadczenie w pracy z zakresu reklamy i marketingu

• doświadczenie w pracy redakcyjnej

• umiejętność redagowania tekstów („lekkie pióro”, doskonałe posługiwanie się językiem polskim, znajomość zasad polskiej ortografii i interpunkcji)

• umiejętność pracy w zespole

• samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej

• kreatywność

• dyspozycyjność

 
2. Wymagania dodatkowe

• studia podyplomowe z zakresu: dziennikarstwa, filologii, edytorstwa lub marketingu i PR

3. Zakres obowiązków


• redakcja tekstów promocyjnych, wniosków do konkursów

• redakcja dwóch biuletynów muzealnych, nadzór nad składem i drukiem

• pisanie tekstów na stronę internetową muzeum oraz muzealnego bloga

• nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z mediami (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, informatory kulturalne itp.)

• współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych (m.in. przygotowywanie comiesięcznych kalendariów)

• dystrybucja materiałów reklamowych MHK (ulotki, plakaty) do punktów informacji turystycznej, oddziałów MHK, instytucji kultury i in.

• praca w zespołach projektowych

 
4. Warunki pracy i płacy:


• rodzaj umowy − umowa o pracę na zastępstwo

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Pałac Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

 
5. Oferujemy:


• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

 

 6. Wymagane dokumenty:


• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.07.2016 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. promocji i marketingu”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 
8. Ilość etatów - 1Dyrektor Michał Niezabitowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. promocji i marketingu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa