BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

RZEMIEŚLNIK

1. Wymagania formalne

• wykształcenie zawodowe, preferowane w zawodzie elektryk, elektromonter lub elektromechanik

• sprawność fizyczna (przenoszenie ciężkich mebli, obrazów, rzeźb)

• umiejętności montażowe – montaże na wysokości (maksymalnie do 5 m)

• umiejętność pracy w zespole

• dyspozycyjność

• samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w pracach magazynowych

• wykształcenie średnie zawodowe w zawodzie elektryk, elektromonter lub elektromechanik

• uprawnienia SEP do 1 KV

3. Zakres obowiązków

• przygotowanie, zapakowanie, rozpakowanie muzealiów przeznaczonych do transportu (materiały do wykonania umowy oraz transport zapewnia Muzeum)

• załadunek oraz rozładunek muzealiów

• rozmieszczenie muzealiów w wyznaczonych pomieszczeniach, regałach

• przygotowanie miejsc montażowych (haków, kołków rozporowych) wraz z zamontowaniem muzealiów (np. montaż obrazów na ścianie, w ekspozytorach)

• prace porządkowe, w tym wynoszenie pustych opakowań, odkurzenie

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę na czas określony (9 miesięcy)

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2016 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Rzemieślnik”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 4

 

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Rzemieślnika w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa