Okres programowania 2014-2020

Projekty inwestycyjne w dziedzinie:

 • Transportu:
 1. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną
 2. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie
 3. Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie
 4. Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa
 5. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie
 6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie
 7. Rozbudowa ulicy Myślenickiej w Krakowie
 8. Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź P+R – Bieżanów w Krakowie
 9. Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź P+R – Kurdwanów w Krakowie
 10. Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź P+R – Mały Płaszów w Krakowie
 11. Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie
 12. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
 13. Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Kultury:
 1. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego 
 2. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki
 3. Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie
 4. Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1
 5. Restauracja Fortu 52a Łapianka i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego
 • Administracja:

      1. Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu
      2. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych

 • Ochrona środowiska:

      1. Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. Powstania Warszawskiego 10

      2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie

      3. Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa

      4. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków

      5. Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej

      6. Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie

      7. Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią

      8. Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie

      9. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.

    10. Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

    11. Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej

    12. Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”

    13. Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

    14. Utworzenie Parku Reduta

 • Rewitalizacja

      1. Park Zabłocie - Stacja Wisła