BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL MUZYKI

1. Wymagania formalne
   wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym


2. Wymagania dodatkowe
   dyspozycyjność


3. Zakres obowiązków

    nauczyciel muzyki w gimnazjum


4. Warunki pracy i płacy:

  
  - zgodnie z przepisami dotyczacymi wynagradzania nauczycieli

  - umowa na czas określony


5. Wymagane dokumenty:

     

     a/  CV

    b/  dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe
   


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  

    do dnia 20 czerwca 2016r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 12 (ul.Telimeny9, 30-838 Kraków) ewentualnie droga mailową na adres: sekretariat@zso12.pl


7. Ilość etatów

    niepełny etat tj. 4/18
Dyrektor mgr  Agnieszka Cholewa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()