BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
DYREKTOR Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista ds. administracyjno-technicznych


1. Wymagania formalne

 • wykształcenie techniczne wyższe – budownictwo, ekonomia
 • staż pracy minimum 2 lata na stanowisku ds. obsługi technicznej budynku lub na podobnym stanowisku
 • umiejętność opracowywania planów remontowych i inwestycyjnych i szacowania ich kosztów
 • umiejętność kosztorysowania robót remontowych
 • obsługa komputera

 


2. Wymagania dodatkowe

 • umiejętności pracy w zespole
 • rzetelności, terminowości i odpowiedzialności
 • zaangażowania w wypełnianiu obowiązków
 • umiejętności analitycznego myślenia oraz samodzielności
 • umiejętność poszukiwania środków zewnętrznych na finansowanie niezbędnych remontów i inwestycji, przygotowywanie wniosków o finansowanie remontów samodzielnie lub we współpracy ze specjalistą od projektów
 • prawo jazdy kat. B

 


3. Zakres obowiązków

 • opracowywanie planów remontowych i inwestycyjnych i szacowanie ich kosztów
 • sprawowanie nadzoru nad remontami, przygotowanie umów, prowadzenie procedur, załatwianie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, uczestniczenie w wyborze wykonawców, współpraca z inspektorem nadzoru
 • poszukiwanie środków na realizację remontów, inwestycji poprzez udział w programach finansujących np. termomodernizacje
 • opracowywanie planów przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym i nadzór na ich terminową realizacją
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej i budowlanej dotyczącej administrowanych obiektów
 • przyjmowanie zgłoszeń o drobniejszych awariach i załatwienie ich usunięcia
 • zlecanie prac konserwacyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem
 • nadzór nad placami zabaw – ogródkami jordanowskimi przy 2 klubach
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem klubów oraz ewentualnymi odszkodowaniami
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną mienia (ubezpieczenie, alarm, monitoring)
 • prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z mediów, monitorowanie zużycia, zgodności faktur, załatwianie ewentualnych reklamacji
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu administracji
 • współpraca merytoryczna w zakresie remontów i administracji z podległymi klubami
4. Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia.5. Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

 • list motywacyjny
 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania oferowanej pracy

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1 w godzinach 8.00 – 16.00 /od poniedziałku – do piątku/
 • przesłać pocztą – liczy się data stempla pocztowego
 • przesłać mailowo na adres biuro@krakownh.pl - z dopiskiem - oferta specjalista ds. technicznych
 • Termin 31 maja 2016 roku

 


7. Ilość etatów

 • wymiar etatu - połowa etatuSkontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dyrektor Małgorzata Jezutek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ()