BIP Archiwalny - ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
DYREKTOR Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel przedmiotów logistycznych


1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, specjalność: logistyka


2. Wymagania dodatkowe
-


3. Zakres obowiązków
nauczyciel przedmiotów logistycznych


4. Warunki pracy i płacy:
zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagradzania nauczycieli

5. Wymagane dokumenty:
CV, dyplom ukończenia studiów wyższych z p.p., akt nadania stpnia awansu zawodowego (jeśli posiada)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4, sekretariat szkoły, pok. 101

tel. 12 421-38-44 ; 12 421-50-36

e-mail: sekretariat@zsz1.krakow.pl

7. Ilość etatów
pełny etat
Dyrektor Elżbieta Kosacka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)