BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH


1. Wymagania formalne


• wykształcenie wyższe

• doświadczenie w pracy w mediach społecznościowych

• wiedza z zakresu PR i marketingu

• umiejętność szybkiego, jasnego i komunikatywnego pisania

• dobra znajomość języka angielskiego (poziom średniozaawansowany)

• samodzielność

• dyspozycyjność

 
2. Wymagania dodatkowe

 

• wykształcenie wyższe humanistyczne

• studia lub kursy z zakresu PR, marketingu lub mediów społecznościowych

• znajomość zagadnień z zakresu historii i/lub historii sztuki Krakowa

 

3. Zakres obowiązków


• prowadzenie głównych profili MHK w mediach społecznościowych

• koordynowanie funkcjonowania profili oddziałów MHK

• samodzielne prowadzenie oraz wdrażanie kolejnych mediów społecznościowych

• organizowanie wydarzeń skierowanych do odbiorców mediów społecznościowych

• udział w działaniach z zakresu Public Relations MHK

 
4. Warunki pracy i płacy:

 

• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

 
5. Oferujemy:


• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

 
6. Wymagane dokumenty:


• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2016 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na staowisko: Specjalista ds. mediów społecznościowych”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

8. Ilość etatów - 1


Dyrektor Michał Niezabitowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. mediów społecznościowych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa