STARY BIEŻANÓW – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 8 kwietnia 2016 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 10 maja 2016 r.
  3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1791/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2017 r.
  4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego - 17 lipca 2017 r. i ponownie 11 października 2017 r.
  5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 17 listopada 2017 r.
  6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 30 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
  7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 14 grudnia 2017 r.
  8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 16 stycznia 2018 r.


powrótPowrót do strony głównej planu