BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
DYREKTOR Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Instruktor ds. promocji i organizacji imprez w Klubie Kultury "Mydlniki"
 


1. Wymagania formalne
-wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziane kierunkowe (animacja społeczna, zarządzanie kulturą, PR, marketing, pedagogika, studia muzyczne;

-mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.


2. Wymagania dodatkowe

-praktyczna znajomość narzędzi promocji;

-umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych;

-umiejętność zarządzania stroną internetową (wordpress) i portalami społecznościowymi;

-doskonała organizacja pracy, samodzielność, umiejętność energicznych działań;

-kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 


3. Zakres obowiązków

-planowanie i realizacja imprez klubowych oraz innych form uczestnictwa w kulturze;

-koordynacja działań organizacyjnych Klubu Kultury „Mydlniki”;

-archiwizacja i dokumentacja fotograficzna działań Klubu Kultury „Mydlniki”;

-sprawozdawczość Klubu Kultury „Mydlniki”;

-zastępowanie kierownika Klubu Kultury podczas jego nieobecności;

-organizowanie działań promocyjno-marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem oferty Klubu Kultury „Mydlniki”;

-przygotowywanie i zamieszczanie materiałów w mediach społecznościowych;

-redagowanie informacji prasowych, komunikatów itp.;

-zarządzanie stroną internetową;

-organizacja i koordynacja działań animacyjnych, wydarzeń cyklicznych i jednorazowych odbywających się w Klubie Kultury „Mydlniki”.

 

4. Warunki pracy i płacy:

-stabilne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie zależne od stażu pracy);

-zatrudnienie na umowę o pracę (pół etatu).

 


5. Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV);

-„portfolio” (wykaz wcześniej powadzonych działań animacyjnych/organizacyjnych, ich krótki opis oraz posiadane referencje);

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Klub Kultury „Mydlniki”, 30-199 Kraków, ul. Balicka 289 (decyduje data wpływu) albo przesłać drogą elektroniczną na adres: zapisy.mydlniki@dworek.eu do 15 kwietnia 2016 roku do godz. 16.00.


7. Ilość etatów
1/2 etatu
Dyrektor.Renata Lisowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()