BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KONSERWATOR PAPIERU W DZIALE KONSERWACJI ZBIORÓW

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe artystyczne o profilu konserwacja papieru i fotografii

• doświadczenie w pracy z obiektami zabytkowymi na podłożu papierowym, szklanym i fotografiami

• znajomość technik graficznych – doświadczenie w konserwacji papieru

• samodzielność przy wykonywaniu pracy

• umiejętność planowania i organizowania swojej pracy na stanowisku

• komunikatywność

• umiejętność pracy w zespole

2. Wymagania dodatkowe

• znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego

3. Zakres obowiązków

• wykonywanie prac renowacyjnych i naprawczych przy fotografii, obiektach na podłożu papierowym, szklanym, negatywach

• prowadzenie profilaktyki konserwatorskiej, zabezpieczanie muzealiów

• tworzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac oraz sporządzanie należnych sprawozdań miesięcznych

• wprowadzanie opisów do programu Musnet

• czynny udział w przeglądach konserwatorskich dotyczących zbiorów fotograficznych i kolekcji na podłożu papierowym (kolekcja archiwalna i kolekcja grafiki)

• udział w przygotowywaniu, pakowaniu i rozpakowywaniu muzealiów oraz pisanie opinii konserwatorskich

• uczestniczenie w transportach i nadzorach konserwatorskich

• udział w pracach przy organizowaniu wystaw, nadzór nad bezpiecznym przemieszczaniem obiektów oraz wykonywanie drobnych napraw na miejscu

• udział w przygotowywaniu obiektów na podłożu papierowym do wystaw, wykonywanie opraw introligatorskich Passe-partout

• udział w zakupach dla pracowni materiałów specjalistycznych używanych w trakcie prac renowacyjnych

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Oddział Thesaurus Cracoviensis, Kraków, ul. Księcia Józefa 337

• godziny pracy – od poniedziałku do piątku 8.00 – 14.00

5. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2016 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Konserwator papieru w Dziale Konserwacji Zbiorów”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

7. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Konserwatora Papieru w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.