BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT W DZIALE ADMINISTRACJI


1. Wymagania formalne


• wykształcenie średnie - ekonomiczne lub administracyjne

• biegła obsługa komputera, w tym praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office) i magazynowych,

• umiejętność planowania i organizowania swojej pracy na stanowisku

• dokładność, systematyczność, dynamizm w działaniu

• umiejętność pracy w zespole, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów

• uprzejmość oraz łatwość komunikacji

 
2. Wymagania dodatkowe

• wykształcenie wyższe - ekonomiczne lub administracyjne

• doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem magazynu

• doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z obsługą klienta

• znajomość języka angielskiego

 
3. Zakres obowiązków


• przyjmowanie i wydawanie ze stanu magazynów: wydawnictw muzealnych, artykułów biurowych i gospodarczych oraz odzieży roboczej i strojów służbowych,

• obsługa komputera, w tym: programów do prowadzenia dokumentacji magazynowej, obsługi umów z kontrahentami, opisu faktur

• obsługa innych urządzeń biurowych

• dystrybucja wydawnictw z magazynu do sprzedaży lub promocji we współpracy z Działem Promocji i Marketingu

• samodzielne prowadzenie spraw związanych z dostawą artykułów biurowych, gospodarczych i odzieży roboczej, w tym: sporządzanie zapotrzebowań, negocjowanie warunków, wybór oferentów, sporządzanie umów, odbiór dostaw

• dystrybucja biletów MPK dla pracowników korzystających z przejazdów służbowych

• prowadzenie dokumentacji magazynowej w powyższym zakresie

 
4. Warunki pracy i płacy:


• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

• godziny pracy – od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00

 

5. Wymagane dokumenty:

 

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2016 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Referent w Dziale Administracji”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 
7. Ilość etatów - 1


Dyrektor Michał Niezabitowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Referenta w Dziale Administracji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa