BIP MJO - Orkiestra Sinfonietta Cracovia
DYREKTOR
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Muzyk Tutti – II skrzypce

 

 

1. Wymagania formalne

 

• bardzo dobra gra na instrumencie – skrzypce,

• Wykształcenie kierunkowe,

• umiejętność pracy w zespole.

 

 2. Wymagania dodatkowe

 

• mile widziana bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

3. Zakres obowiązków

 

• gra w orkiestrze w charakterze muzyka tutti.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

• rodzaj umowy - umowa o pracę,

• wymiar czasu pracy – do uzgodnienia,

• miejsce pracy – siedziba Orkiestry „Sinfonietta Cracovia” z siedzibą w Krakowie przy ul. Papierniczej 2,

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem.

 

 5. Wymagane dokumenty:

 

• życiorys zawodowy z opisem dotychczasowych dokonań artystycznych,

• CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

• list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy office@sinfoniettacracovia.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2016 r.

Przesłuchanie odbędzie się dnia 15 kwietnia 2016 roku r w Dworku Białoprądnickim przy ul. Papierniczej 2 w Krakowie.

Na przesłuchanie zostaną zaproszeni wybrani kandydaci powiadomieni przez biuro orkiestry.

Program i materiały nutowe wybranych fragmentów orkiestrowych zostaną przesłane do kandydatów droga elektroniczną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

7. Ilość etatów – jeden.

 

 

Dyrektor - Jerzy Dybał

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia (Muzyk tutti - II skrzypce)