BIP - Muzeum PRL-u (w organizacji)
DYREKTOR Muzeum PRL-u (w organizacji)
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT W DZIALE HISTORIA


1. Wymagania formalne

·         wykształcenie wyższe humanistyczne: historia

·         wiedza z zakresu dziejów Polski w latach 1944 – 1989.

·         dobra znajomość języka angielskiego

·         praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)

·         samodzielność, doskonała organizacja pracy

·         umiejętność pracy w zespole, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów

dyspozycyjność.


2. Wymagania dodatkowe

·         doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury

·         publikacje naukowe
3. Zakres obowiązków

·         opracowywanie zbiorów Muzeum

·         przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw

·         opracowywanie naukowych i popularnonaukowych publikacji z historii Polski okresu PRL-u.

·         wykonywanie kwerend archiwalnych i muzealnych na potrzeby scenariusza wystawy stałej i innych projektów Muzeum PRL-u

·         udzielanie konsultacji z zakresu historii PLR-u.

·         popularyzacja wiedzy o historii PRl-u i zbiorach Muzeum – odczyty, wykłady, warsztaty, inne działania edukacyjne.

·         prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu.
4. Warunki pracy i płacy:

·         wymiar czasu pracy – pełny etat

·         miejsce pracy – Muzeum PRL-u (w organizacji), osiedle Centrum E 1,
31-934 Kraków

·         godziny pracy – zgodnie z harmonogramem
5. Wymagane dokumenty:

·         cv

·         list motywacyjny

·         kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje

·         oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum PRL-u (w organizacji), z siedzibą Os. Centrum E 1,
31-934 Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum PRL-u ( w organizacji), Os. Centrum E 1, 31-934 Kraków (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekertariat@mprl.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2016r. z adnotacją: Oferta na stanowisko : Asystent w Dziale Historia.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum PRL-u w (organizacji) www.mprl.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
7. Ilość etatów
1 (jeden)
Dyrektor Michał Niezabitowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) ()