Zobacz też
  Procedura WS-12
   Procedura WS-15
    Informacje tel. 616 8890
     Dokument archiwalny

     Dokument archiwalny

     Program Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa
     - Krakowski program małej retencji wód opadowych na rok 2016

       

     UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''. 

      

      

      

     Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych” na rok 2016


     Zobacz także:


     Rozliczenie dotacji

     wniosek o rozliczenie dotacji w roku 2016 dla beneficjentów nie będących przedsiębiorcą | pobierz wniosek w formacie word

     wniosek o rozliczenie dotacji w roku 2016 dla przedsiębiorcy | pobierz wniosek w formacie word


     Przyznane dotacje na rok 2016:

     Listy zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa do realizacji na zasadach określonych w "Krakowskim programie małej retencji wód opadowych" wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - na rok 2016:

      

      


      

     Dziennik zmian dokumentu:


     2017-01-12 09:28:16
     ANNA ANTONIÓW
      Przeniesiono do archiwum
     2017-01-11 14:21:54
     ANNA ANTONIÓW
      Edycja
     2016-10-19 09:42:36
     MAGDALENA MADEJA
      Edycja
     2016-10-11 09:59:38
     MAGDALENA MADEJA
      Edycja
     2016-10-04 14:13:44
     MAGDALENA MADEJA
      Edycja
     2016-10-03 08:38:36
     MAGDALENA MADEJA
      Edycja
     2016-08-05 16:30:20
     MAGDALENA MADEJA
      Edycja
     2016-07-27 15:12:32
     MAGDALENA MADEJA
      Edycja
     2016-07-12 07:45:22
     MAGDALENA MADEJA
      Edycja
     2016-07-07 14:09:08
     MAGDALENA MADEJA
      Edycja