REJON ULICY RAJSKIEJ – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

   1. Opinia Nr 59/2015 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2015 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu