Dokument archiwalny


REJON ULICY RAJSKIEJ – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

   1. Opinia Nr 823/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej" (Druk nr 2742):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  2. Opinia Nr 821/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2018 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej" (Druk nr 2743):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  3. Opinia Nr 59/2015 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2015 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu