BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT W DZIALE WYDAWNICTW MHK

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe humanistyczne (filologia polska, historia)

• podstawowa znajomość języka angielskiego

• praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)

• samodzielność, doskonała organizacja pracy, umiejętność organizowania pracy pod presją czasu, elastyczność, kreatywność

• umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie

• łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w pracy biurowo-administracyjnej

• doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury

3. Zakres obowiązków

• prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu Wydawnictw - przygotowywanie i aktualizacja planów pracy i wydawnictw, budżetów wydawnictw, przygotowywanie dokumentów księgowych i magazynowych

• przygotowanie umów autorskich i wydawniczych dla wydawnictw realizowanych przez Muzeum

• przygotowanie dokumentacji wydawnictw niezbędnej do przeprowadzenia procedur zamówienia na druki wydawnictw muzealnych

• współpraca z drukarniami i magazynem MHK przy odbiorze gotowych wydawnictw MHK

• przygotowywanie i przeprowadzanie wysyłki egzemplarzy obowiązkowych wydawnictw MHK oraz przekazywanie egzemplarzy gratisowych tychże wydawnictw

• współpraca z Działem Promocji i Marketingu przy aktualizacji strony www MHK

• korekta i redakcja tekstów wydawnictw opracowywanych przez Dział Wydawnictw

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę na zastępstwo

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

• godziny pracy – poniedziałek−piątek, 8.00−16.00

5. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2015 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Referent w Dziale Wydawnictw MHK”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

7. Ilość etatów - 1

 

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Referenta w Dziale Wydawnictw w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa