BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

 

 

DYREKTOR Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

dla nauczyciela wychowania fizycznego

 

 

 

 

 

 

 

1. Wymagania formalne

 

Wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne

 

 

 

 

 

2. Warunki pracy i płacy:

 

Praca w pełnym wymiarze godzin, umowa na zastępstwo

 

 

 

3. Wymagane dokumenty:

 

CV oraz list motywacyjny

 

 

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Do dnia 10 października w sekretariacie szkoły

 

 

 

 

 

Dyrektor Barbara Chmura

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()