BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 82

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 82 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KONSERWATOR/ELEKTRONIK

 

 

1. Wymagania formalne

 

 • posiada kwalifikacje zawodowe
 • naprawa sprzetu elektronicznego
 • wykształcenie co najmniej zawodowe
 • serwis pogwarancyjny
 • niekaralność
 • stan zdrowia pozwalajacy na wykonywanie prac na wysokościach( powyżej 3m)

 

 

2. Wymagania dodatkowe

 

 • pracowitość
 • rzetelność i dbałość
 • uczciwość
 • komunikatywność
 • umiejętności organizacyjne
 • punktualność

 

3. Zakres obowiązków

 

 • dokonywanie przeglądów technicznych sprzętu i ewentualna naprawa
 • nagłaśnianie i obsługa imprez szkolnych
 • obsługa urządzeń audio i video oraz monitoring systemów multimedialnych
 • serwis i instalacja , konserwacja komputerów oraz urządzeń multimedialnych
 • wykonywanie dodatkowych prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i kwalifikacjami
 • utrzymywanie w dobrym stanie i porzadku powierzonych narzędzi i urządzeń

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

 • wymiar czsu pracy: 10godzin tygodniowo
 • zatrudnienie na okres określony z mozliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły podstawowej
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 82 os. Kalinowe 17
 • Roapoczecie zatrudnienia : październik 2015

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

 • podanie o pracę
 • CV
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie BHP(jeżeli jest aktualne)
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie zawierajace zgode na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z póź.zmian. na potzreby związane z ogłoszonym naborem)

 

 

6. Termin imiejsce składania dokumentów

 

 

 

Wszystkie wymagane dokumenty proszę składać do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 82 os. Kalinowe 17, w terminie do 09.10.2015r.

 

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację :"nabór - konserwator/elektronik". Decyduje data wpływu.

 

Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniajacy wymagania zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor Beata Tomaszewska

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 82 ()