Sporządzana UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA Logo
 


Rada Miasta Krakowa w dniu 7 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/432/15 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń". Nowe regulacje prawne dadzą realną możliwość walki z elementami przestrzeni publicznej, które negatywnie wpływają na jej odbiór. Przedmiotowa uchwała będzie stanowić akt prawa miejscowego i dotyczyć będzie całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych, innych niż ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu. Przedmiotem regulacji uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" będą gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nośniki reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia i elementy małej architektury.

 

 


PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r. projektu uchwały w sprawie
„Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:dokument pdf-tekstTekst uchwały

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny nr 1 (ok. 2 MB)


Materiał dodatkowy nie stanowiący ustaleń uchwały:


dokument pdf-tekstBroszura informacyjna (ok. 7 MB)

Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - patrz: Treść ogłoszeniastrona bip
strona bipWyłożenie do publicznego wglądu z okresu od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. z rozpatrzeniem uwag


 

Dokumenty powiązane:

 1. Zarządzenie Nr 3515/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 2. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”:

  Odnośnik do treści ogłoszeniaTreść ogłoszenia


 3. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2015 r. o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”:

  Odnośnik do treści ogłoszeniaTreść ogłoszenia


 4. Uchwała Nr XXVI/432/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa w BIP z uchwałąstrona bip


 5. Zarządzenie Nr 2542/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa w BIP z zarządzeniemstrona bip

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)Strona Planowanie PrzestrzenneStrona Planowanie Przestrzenne

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-09 10:11:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-06 15:17:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 12:43:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-03 07:52:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-29 11:56:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-12 13:51:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-12 13:37:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 13:28:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 13:27:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 13:25:33
TOMASZ GDULA
 Edycja