UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń


Rada Miasta Krakowa w dniu 7 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/432/15 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń". Nowe regulacje prawne dadzą realną możliwość walki z elementami przestrzeni publicznej, które negatywnie wpływają na jej odbiór. Przedmiotowa uchwała będzie stanowić akt prawa miejscowego i dotyczyć będzie całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych, innych niż ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu. Przedmiotem regulacji uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" będą gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nośniki reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia i elementy małej architektury.


Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków


Logo

 


WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. PROJEKT UCHWAŁY w sprawie
„Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”:dokument pdf-tekstTekst uchwały

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 1 - Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury (ok. 18 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 2 - Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (ok. 25 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 3 - Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń (ok. 17 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 4 - Zasady i warunki sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych jako słupów plakatowo-reklamowych w I strefie krajobrazowej (ok. 4 MB)


Materiały dodatkowe nie stanowiące ustaleń uchwały:


dokument pdf-tekstBroszura informacyjna - wersja w układzie pionowym (ok. 8 MB)


dokument pdf-tekstBroszura informacyjna - wersja w układzie poziomym (ok. 9 MB)


Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - patrz: Treść ogłoszeniastrona bip
Dokumenty powiązane:

 1. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego projektu uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa":

  Odnośnik do treści ogłoszeniaTreść ogłoszenia


 2. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 października 2015 r. o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa":

  Odnośnik do treści ogłoszeniaTreść ogłoszenia


 3. Uchwała Nr XXVI/432/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa w BIP z uchwałąstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 2542/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa w BIP z zarządzeniemstrona bipStrona Planowanie PrzestrzenneStrona Planowanie Przestrzenne

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-17 14:39:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-10-02 09:45:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-08-28 10:52:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-08-23 12:13:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-08-21 11:16:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-21 10:12:19
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-08-21 10:10:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-08-11 08:34:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-12 12:16:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-12 12:11:49
TOMASZ GDULA
 Edycja