Sporządzana UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA Logo
 


Rada Miasta Krakowa w dniu 7 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/432/15 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń". Nowe regulacje prawne dadzą realną możliwość walki z elementami przestrzeni publicznej, które negatywnie wpływają na jej odbiór. Przedmiotowa uchwała będzie stanowić akt prawa miejscowego i dotyczyć będzie całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych, innych niż ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu. Przedmiotem regulacji uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" będą gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nośniki reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia i elementy małej architektury.

 

 


ROZPATRZENIE UWAG złożonych do wyłożonego w dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. projektu tzw. UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ:


Zarządzenie Nr 3515/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń":


dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. PROJEKT UCHWAŁY w sprawie
„Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”:dokument pdf-tekstTekst uchwały

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 1 - Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury (ok. 18 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 2 - Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (ok. 25 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 3 - Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń (ok. 17 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik nr 4 - Zasady i warunki sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych jako słupów plakatowo-reklamowych w I strefie krajobrazowej (ok. 4 MB)


Materiały dodatkowe nie stanowiące ustaleń uchwały:


dokument pdf-tekstBroszura informacyjna - wersja w układzie pionowym (ok. 8 MB)


dokument pdf-tekstBroszura informacyjna - wersja w układzie poziomym (ok. 9 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 19 września 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


 

Dokumenty powiązane:

 1. Zarządzenie Nr 3515/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 2. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”:

  Odnośnik do treści ogłoszeniaTreść ogłoszenia


 3. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2015 r. o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”:

  Odnośnik do treści ogłoszeniaTreść ogłoszenia


 4. Uchwała Nr XXVI/432/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa w BIP z uchwałąstrona bip


 5. Zarządzenie Nr 2542/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa w BIP z zarządzeniemstrona bip

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)Strona Planowanie PrzestrzenneStrona Planowanie Przestrzenne

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-12 13:51:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-12 13:37:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 13:28:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 13:27:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 13:25:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-27 11:31:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-27 11:29:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-27 11:28:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-27 11:24:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-27 11:22:40
TOMASZ GDULA
 Edycja