Kontrole z zakresu spalania odpadów w piecach do ogrzewania budynków

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 519)

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w ramach posiadanych kompetencji, od 2009r. prowadzi wraz ze Strażą Miejską Miasta Krakowa, na terenie Miasta Krakowa, kontrole w zakresie spalania odpadów w piecach na paliwo stałe służących do ogrzewania pomieszczeń. W trakcie takich kontroli sprawdzane jest, jakie paliwo użytkowane jest w celach opałowych.

Użytkownicy pieców pouczani są o zakazie spalania odpadów w piecach i informowani o szkodliwości takiego działania. Zdecydowana większość uciążliwości spowodowana jest jednak zadymianiem na skutek spalania samych paliw stałych (węgla, koksu).

W przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że „paliwem” tym są odpady, Straż Miejska nakłada mandat na sprawcę spalania odpadów. Natomiast w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie spalania odpadów, pobierane są próbki popiołu celem przekazania ich do analizy chemicznej. Badania próbek popiołu prowadzone są przez specjalistyczne laboratorium chemiczne. Uzyskane wyniki badań potwierdzające spalanie odpadów stanowią dowód w postępowaniach o ukaranie sprawców spalania, toczących się przed Sądem Rejonowym, do którego Straż Miejsca Miasta Krakowa kieruje odpowiednie wnioski.

W ramach realizowanych obowiązków Straż Miejska Miasta Krakowa również samodzielnie przeprowadzi podobne kontrole.


Zestawienie przeprowadzonych kontroli i ich wyników