BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 12

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

nauczyciel chemii

 

 

1. Wymagania formalne

 

   wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

 

2. Wymagania dodatkowe

 

   dyspozycyjność

 

3. Zakres obowiązków

    nauczyciel chemii w gimnazjum i liceum

 

4. Warunki pracy i płacy:

   - zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagradzania nauczycieli

   - umowa na za

 

5. Wymagane dokumenty:

   a ) CV

   b) dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

   do dnia 11 września 2015 roku w sekretariacie Zespołu Szkół

   Ogólnokształcących nr 12 (ul.Telimeny 9, 30-838 Kraków)

 

7. Ilość etatów

    niepełny etat - 9/18

 

 

 

 

Dyrektor Agnieszka Cholewa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()