BIP - Muzeum Armii Krajowej
Dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
Pracownik Sekretariatu

 1. Wymagania formalne

 

- wykształcenie: wyższe lub ostatnie dwa lata studiów,

- znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,

- minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,

- biegła obsługa komputera, pakietu MS Office i urządzeń biurowych,

- wysoka kultura osobista,

- dyspozycyjność i punktualność,

- odporność na stres,

 


2. Wymagania dodatkowe

 

brak3. Zakres obowiązków

 

- obsługa mailowa, telefoniczna i faksowa Muzeum,

- zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów,

- wysyłka korespondencji,

- aktualizacja baz teleadresowych,

- przygotowywanie zaproszeń do wysyłki,

- prowadzenie kalendarza spotkań dyrekcji,

- obsługa spotkań,

- prowadzenie kalendarza rezerwacji grup zorganizowanych

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

umowa na zastępstwo, praca od poniedziałku do piątku

 


5. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny

3. Dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie uczelni potwierdzające status studenta)

4. Własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 0 poz. 1182 z późn. zm.)."

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 września 2015 roku osobiście – Kancelaria Muzeum (Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00) lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Dotyczy naboru pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK SEKRETARIATU"

 

7. Ilość etatów
1 etat


Dyrektor dr hab. Janusz Mierzwa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej ()