BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 124
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej


1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.


2. Wymagania dodatkowe
    brak


3. Zakres obowiązków
nauczyciel oddziału zerowego w szkole podstawowej.

4. Warunki pracy i płacy:
wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego (praca na zastępstwo)


5. Wymagane dokumenty:
CV,świadectwo pracy ,dyplom ukończenia studiów potwierdzający kwalifikacje


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
do 02.09.2015.,SP124,ul.Weigla 2, Kraków


7. Ilość etatów
    1(25/25)
Dyrektor Ewa Kazberuk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 nauczyciel ()