BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

DYREKTOR Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

 

 

 

OGŁASZA NABÓR

 

 

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

 

dla nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

1. Wymagania formalne:

 

 

 

Wykształcenie wyższe, uprawnienia do nauczania przedmiotu dukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum i liceum, przygotwanie padagogiczne

 

 

 

2. Warunki pracy i płacy:

 

 

 

Praca w niepełnyym wymiarze godzin- 5 godziny

 

 

 

3. Wymagane dokumenty:

 

 

 

CV oraz list motywacyjny

 

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 

 

Do dnia 26 sierpnia w sekretariacie szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Barbara Chmura

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()