BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

DYREKTOR Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

dla nauczyciela języka włoskiego

 

 

 

1. Wymagania formalne:

Wykształcenie wyższe- filologia włoska, przygotowanie pedagogiczne

 

 

2. Warunki pracy i płacy:

Praca w niepełnyym wymiarze godzin- 3 godziny

 

3. Wymagane dokumenty:

CV oraz list motywacyjny

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 27 sierpnia w sekretariacie szkoły

 

 

 

 

 

Dyrektor Barbara Chmura

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()