BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
DYREKTOR Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
dla nauczyciela języka angielskiego
 
 
 

1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe- filologia angielska, przygotowanie pedagogiczne


2. Warunki pracy i płacy:
  Praca w niepełnyym wymiarze godzin

3. Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny

4. Termin i miejsce składania dokumentów:
Do dnia 27 sierpnia w sekretariacie szkoły


Dyrektor Barbara Chmura

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()