BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. „Szarych Szeregów”

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

nauczyciel – instruktor brydża sportowego

 

 

1. Wymagania formalne:

- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

2. Wymagania dodatkowe:

- uprawnienia do prowadzenia zajęć brydża sportowego

3. Zakres obowiązków

- nauczyciel – instruktor – prowadzenie zajęć brydża sportowego

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

5. Warunki pracy i płacy:

- zgodne z przepisami dotyczącymi wynagradzania nauczycieli,

- umowa na czas określony od września 2015 roku

6. Wymagane dokumenty:

-CV

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

- do dnia 25 sierpnia 2015 roku w sekretariacie KSOS – Al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie, tel. 12 411-72-20, podania można również składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ksos.krakow.pl

8. Wymiar zatrudnienia:

4/18 etatu pedagogicznego

 

 

Dyrektor KSOS

Mgr Zdzisław TRACZ

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()