BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie min. średnie techniczne

• podstawowa wiedza z zakresu prawidłowego działania instalacji: elektrycznej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej, multimedialnej, wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, pożarowej, monitoringu

• dobra znajomość j. angielskiego

• doświadczenie w pracy administracyjnej, w tym zwłaszcza w zakresie administrowania obiektem (min.3 lata)

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

• umiejętność zarządzania zespołem

• dyspozycyjność

• łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, odpowiedzialność

2. Wymagania dodatkowe

• studia w zakresie zarządzania nieruchomościami

3. Zakres obowiązków

• kontrola stanu technicznego oddziału oraz filii

• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wystaw stałych i czasowych

• planowanie i kosztorysowanie niezbędnych prac modernizacyjnych

• przygotowywanie umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału

• zamawianie i nadzór nad dostarczaniem środków czystości i materiałów biurowych

• koordynowanie bieżących prac remontowych i modernizacyjnych

• nadzorowanie pracy osób zatrudnionych w oddziale (ochrona, służby porządkowe, pracownicy obsługi wystaw)

• zastępowanie kierownika oddziału w czasie jego nieobecności

4. Warunki pracy i płacy

• rodzaj umowy – umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

• godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Wymagane dokumenty

• cv

• list motywacyjny

• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2015 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Starszy Referent ds. administracyjnych”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK - www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

7. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy starszego referenta ds. administracyjnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa