WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ"
  - w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 24 sierpnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 19 września 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKAZIMIERZ


 2. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI"
  - w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 21 sierpnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 19 września 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuRUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI


 3. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ"
  - w dniach od 31 lipca do 29 sierpnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 8 sierpnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 12 września 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULICY RAJSKIEJ


 4. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO"
  - w dniach od 31 lipca do 1 września 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 3 sierpnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 15 września 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuAZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO


 5. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK"
  - w dniach od 24 lipca do 22 sierpnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 10 sierpnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 5 września 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuSTRZELNICA - SIKORNIK


 6. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKI"
  - w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 1 sierpnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 21 sierpnia 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKIStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne