logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.


 1. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK"
  - w dniach od 5 sierpnia do 3 września 2019 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 26 sierpnia 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 17 września 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuSTRZELNICA - SIKORNIK


 2. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC"
  - w dniach od 5 sierpnia do 6 września 2019 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 22 sierpnia 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 20 września 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuSKOTNIKI - PÓŁNOC


 3. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY"
  - w dniach od 12 sierpnia do 13 września 2019 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 3 września 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 27 września 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuBAGRY


 4. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY"
  - w dniach od 19 sierpnia do 16 września 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 5 września 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 30 września 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuZAKOLE WISŁY


 5. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA"
  - w dniach od 16 września do 14 października 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 25 września 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 października 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuMALBORSKA


 6. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF"
  - w dniach od 17 września do 15 października 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 3 października 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 29 października 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCZYŻYNY - AWF


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip