WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW"
  - w dniach od 30 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 14 grudnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 16 stycznia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuSTARY BIEŻANÓW


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - STELMACHÓW"
  - w dniach od 23 listopada do 21 grudnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 30 listopada 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 8 stycznia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuBRONOWICE - STELMACHÓW


 3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ"
  - w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 7 grudnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 4 stycznia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ


 4. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY"
  - w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 28 listopada 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 5 stycznia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPROKOCIM - OBSZAR PARKOWY


 5. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO"
  - w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 12 grudnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 5 stycznia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO


 6. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY"
  - w dniach od 13 listopada do 11 grudnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 29 listopada 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 27 grudnia 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKOLNA - OBSZAR ŁĄKOWYStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne