logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.


 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA"
  - w dniach od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 22 listopada 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 27 grudnia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuOLSZA


 2. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA"
  - w dniach od 19 listopada do 17 grudnia 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 3 grudnia 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 4 stycznia 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA


 3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE"
  - w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 27 listopada 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 4 stycznia 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuOSIEDLE PODWAWELSKIE


 4. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ"
  - w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 13 grudnia 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 24 stycznia 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULICY KOSZYKARSKIEJ


 5. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO"
  - w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 12 grudnia 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 25 stycznia 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip