logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.


 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE"
  - w dniach od 8 kwietnia do 10 maja 2019 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 18 kwietnia 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 24 maja 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuMISTRZEJOWICE - POŁUDNIE


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ"
  - w dniach od 21 maja do 18 czerwca 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 6 czerwca 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 2 lipca 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKLEPARZ


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip