logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.


 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC"
  - w dniach od 27 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 15 stycznia 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 8 lutego 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuSKOTNIKI - PÓŁNOC


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA"
  - w dniach od 8 stycznia do 5 lutego 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 29 stycznia 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 19 lutego 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuFREDRY SZKOŁA


 3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C"
  - w dniach od 28 stycznia do 25 lutego 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 7 lutego 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 11 marca 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C


 4. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ"
  - w dniach od 4 lutego do 4 marca 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 14 lutego 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 18 marca 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULICY PRZEWÓZ


 5. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C"
  - w dniach od 5 lutego do 5 marca 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 12 lutego 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 19 marca 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip