WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ"
  - w dniach od 14 marca do 13 kwietnia 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 10 kwietnia 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 27 kwietnia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULICY PRZEWÓZ


 2. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ"
  - w dniach od 26 lutego do 26 marca 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 14 marca 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 9 kwietnia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ


 3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II"
  - w dniach od 26 lutego do 28 marca 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 20 marca 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 11 kwietnia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuMOGIŁA II


 4. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - JURAJSKA"
  - w dniach od 26 lutego do 28 marca 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 21 marca 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 11 kwietnia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuTONIE - JURAJSKA


 5. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ"
  - w dniach od 23 lutego do 23 marca 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 8 marca 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 6 kwietnia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuBODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ


 6. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ŁĄKI"
  - w dniach od 14 lutego do 15 marca 2018 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 6 marca 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 29 marca 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuTONIE - ŁĄKI


 7. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ"
  - w dniach od 13 lutego do 13 marca 2018 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 21 lutego 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 27 marca 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULICY KOSZYKARSKIEJ


 8. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG"
  - w dniach od 12 lutego do 12 marca 2018 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 1 marca 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 26 marca 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuGEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUGStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne