WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA"
  - w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 8 listopada 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 listopada 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY"
  - w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 9 listopada 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 listopada 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuDOLINA RUDAWY


 3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD"
  - w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 19 października 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 listopada 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD


 4. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ"
  - w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 18 października 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 listopada 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ


 5. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM"
  - w dniach od 3 października do 31 października 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 10 października 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 14 listopada 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuSTRADOM


 6. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - WSCHÓD"
  - w dniach od 11 września do 9 października 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 28 września 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 23 października 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuTONIE - WSCHÓDStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne