WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ"
  - w dniach od 18 kwietnia do 19 maja 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 18 kwietnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 2 czerwca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKAZIMIERZ


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - JURAJSKA"
  - w dniach od 18 kwietnia do 19 maja 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 9 maja 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 2 czerwca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuTONIE - JURAJSKA


 3. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM"
  - w dniach od 7 kwietnia do 11 maja 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 26 kwietnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 25 maja 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuSTRADOM


 4. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW"
  - w dniach od 3 kwietnia do 5 maja 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 19 kwietnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 19 maja 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuGRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW


 5. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY"
  - w dniach od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 18 maja 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuSKŁAD SOLNY


 6. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG"
  - w dniach od 27 marca do 25 kwietnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 9 maja 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuGEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG


 7. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO"
  - w dniach od 20 marca do 18 kwietnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 5 maja 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO


 8. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE KURDWANÓW"
  - w dniach od 14 marca do 11 kwietnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 kwietnia 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuOSIEDLE KURDWANÓW


 9. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO"
  - w dniach od 13 marca do 10 kwietnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 24 kwietnia 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuWIELICKA - KAMIEŃSKIEGOStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne