WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD"
  - w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 19 czerwca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 25 lipca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuTONIE - ZACHÓD


 2. Wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC"
  - w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 11 lipca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 26 lipca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuNOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC


 3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY"
  - w dniach od 5 czerwca do 4 lipca 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 22 czerwca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 18 lipca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPROKOCIM - OBSZAR PARKOWY


 4. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI"
  - w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 5 lipca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuRUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI


 5. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ"
  - w dniach od 9 maja do 6 czerwca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 20 czerwca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ


 6. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK"
  - w dniach od 4 maja do 2 czerwca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 16 czerwca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuAZORY - PARKStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne