BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT W DOMU ZWIERZYNIECKIM

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe – historyk, historyk sztuki

• wiedza z zakresu dziejów Krakowa XIX i XX wieku

• dobra znajomość języka angielskiego

• praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)

• samodzielność, doskonała organizacja pracy, umiejętność organizowania pracy pod presją czasu, elastyczność, kreatywność

• umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie

• łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w pracy edukacyjnej

• podyplomowe studia muzealnicze

• doświadczenie w pracy muzealnej

3. Zakres obowiązków

• przygotowywanie scenariuszy wystaw i wydarzeń muzealnych oraz ich organizacja

• przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji i warsztatów dotyczących historii Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki oddziału

• przygotowywanie artykułów, wykładów oraz publikacji dotyczących szeroko rozumianej historii Krakowa

• bieżący nadzór nad ekspozycją (kontrole wystaw oraz nadzór nad opiekunami wystaw i ochroną)

• prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem oddziału

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, oddział Dom Zwierzyniecki, Kraków, ul. Królowej Jadwigi 41

• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2015 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Asystent w Domu Zwierzynieckim”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK - www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

7. Ilość etatów - 1

 

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy asystenta w Domu Zwierzynieckim w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa